Center for politiske studier

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Landgreven 3, 1301 København K - CVR 28240430

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.cepos.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.25275) og kontooverførsel (Reg.5471 Konto1568274)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af CEPOS' generelle virker, specifikt til løbende aflønning af CEPOS' medarbejdere.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03928