CareForOthers (Yemen sundhedsklinik)

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 20. april 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60350) og kontooverførsel (Reg. 5470 konto 3002539).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Yemen sundhedsklinik. Projektet tilsigter at hjælpe internt fordrevne enker og forældreløse børn med følgende: Tilbyde gratis lægebehandling, Gratis Vacciner og Gratis sundhedsfaglig rådgivning.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet projekt som kan hjælpe de trængende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04910