CareForOthers - Akut projekt i Bangladesh

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 1. tv, 2100 København Ø, CVR 34795657

Indsamlingsperiode

1. juli 2022 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk), og sociale medier (Facebook og Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 60350) og kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3002539).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes i forbindelse med kraftigt nedbør, som udløste oversvømmelser i Bangladesh. Der vil blive uddelt akuthjælpepakker, som indeholder basale fødevare.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til andre projekter, der hjælper de trængende i Bangladesh efter oversvømmelserne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05152