CareForOthers

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60350) og kontooverførsel (Reg.5470 konto 3002539).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af en skole i Chad. Skolens elever bliver undervist under kummerlige forhold, uden adgang til toiletter, borde og stole eller andre basale skoleredskaber.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet projekt som kan hjælpe de trængende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04607