Care4people

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Godthåbsvej 142, 3. tv., 2000 Frederiksberg - CVR 32398901

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.care4people.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter), postomdeling og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.702512) og kontooverførsel (Reg.2252 Konto 4381601701)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for uddeling af mad til udsatte familier i Zimbabwe, til uddannelsesstøtte og undervisningsmaterialer som f.eks. lokal produktion af LAPDESK til skolebørn i Zimbabwe samt renovation af NGO landejendomme i Zimbabwe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03924