Campus Udvikling Odense (CUO)

29-11-2022

Kontaktoplysninger

Munkebjergvej 183, 2. tv., 5230 Odense M - CVR 40911235

Indsamlingsperiode

Fra den 30. november 2021 til den 29. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 111744).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CUO Dannelsescenters generelle arbejde, som er at arbejde med personlig udvikling og har til formål at inspirere individet henimod at blive dannet og selvbevidst samt at være en bidragende ressource for samfundet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. maj 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04702.