Café Exit

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Saxogade 5, 1662 København V - CVR 30887387

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for indsatte og tidligere indsatte til at leve et liv uden kriminalitet. Herunder tilbydes der økonomi- og gældsrådgivning, terapeutsamtaler, mentorhjælp samt deltagelse i positive fællesskaber, herunder mad- og kulturaftener, sang og musik, familie støtte og hjælp til kvindelige indsatte

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni år 2021, 2022, 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-72-00553

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1