Bylling Foundation

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Porsevænget 6, 5250 Odense SV - CVR 36206527

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.byllingfoundation.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og TV.
 De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.20224) og kontooverførsel (Reg.6845 Konto 0001778648)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Bylling Foundation / børnehjemmet ByllingHuset og vores community programs. Dette indebærer alt vedrørende drift såsom husleje, mad, rent drikkevand, uddannelse, uniformer, skolemateriale, lønning af filippinsk personale, transport, aktiviteter, tøj og sko, uddeling af mad, inventar m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04299