Byg1By

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved - CVR 28895992

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.byg1by.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.29419) og kontooverførsel (Reg.5479 Konto 1915840)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udviklingsprojekter i Burundi, som er forankret, ejet og drevet lokalt og som er baseret på Byg1Bys værdigrundlag.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04328