ByensBil ApS

31-05-2022

Kontaktoplysninger

Karsbækvej 2, 6940 Lem St - CVR 36928433

Indsamlingsperiode

Fra den 7. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook) samt et skilt ved brugsen.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.485466)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af delebil i lokalsamfundet Brenderup med et mål på 30.000kr.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne doneres til etablering i en anden by i Middelfart Kommune hvis muligt, ellers doneres midlerne til Brenderup Lokaludvalg til almennyttige tiltag.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til etablering af delebil nr.2 i en anden by.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03679