Byens Valgmenighed

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Baggesensgade 7, 2200 København N

www.byensvalgmenighed.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår vedevents samt via hjemmeside/donationsmodul(www.byensvalgmenighed.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Byens valgmenigheds aktiviteter og drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00433