Byen for Borgerne

12-12-2022

Kontaktoplysninger

Nansensgade 11, 1. th., 1366 København K - CVR 42079030

Indsamlingsperiode

Fra den 13. december 2021 til den 12. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.767371) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 5439346)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Byen for Borgernes vedtægtsbestemte formål:

”Stk. 1. Foreningens formål er at arbejde for en byudvikling i hovedstadsområdet, der både er demokratisk, social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

  • Byen skal udvikles i en transparent, informeret og inkluderende demokratisk dialog med borgerne.
  • Byudviklingen skal mindske social ulighed og fremme en mangfoldig by.
  • Byudviklingen skal skabe en by der minimerer byens klima- og miljø-aftryk og i overensstemmelse med bedste praksis for styrkelse a biodiversitet i og omkring byen.
  • Byudviklingen må ikke skabe en gældsopbygning, der dels fastlåser byudviklingen og dels sender ubetalelige regninger videres til kommende generationer.
  • Byudviklingen skal ske under respekt for det bevaringsværdige i byens kulturhistorie.

Stk. 2. Foreningens aktionsgrupper engagerer sig i at facilitere, støtte, og udføre aktiviteter, der bidrager til foreningens formål som defineret i p. 2 stk. 1.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04312