Bussens venner

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Moseparken 18, 8722 Hedensted - CVR 40477403.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 632247) og kontooverførsel (reg. 1681, konto 3231298168).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for indkøb af 9 persons bus til Løsning og Hedensted Plejehjem og til Daghjemmet i Løsning + Den åbne aktivitet i Løsning og Hedensted.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ekstra udstyr og til drift af bus.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04721.