Building Communities

31-03-2022

Kontaktoplysninger

Ægirsgade 67, 2200 København N - CVR 33554095

Indsamlingsperiode

Fra den 1. april 2021 til den 31. marts 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 26684615)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Building Communities arbejde, der blandt andet støtter en landbrugsskole og et genskovningsprojekt i Guatemala. Derudover arbejder organisationen med et skolehave-genskovningsprojekt i det nordlige Argentina.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03857