Bryd Tavsheden

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Kronprinsessegade 18, 1306 København K - CVR 26548314

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.brydtavsheden.dk), online indsamlingsplatform og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 54324) og kontooverførsel (Reg. 5501 konto 8966741830.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bryd Tavshedens formål med at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne- og kærestevold. Dette gøres gennem oplysningskampagner, Temaoplæg om Vold og rådgivning over telefon, chat, brevkasse samt i Basen, hvor børn og unge kan henvende sig for en personlig samtale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03744.