BRØNDBYERNES IDRÆTSFORENING

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby - CVR 13905517

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.stoet.brondbyif.net).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5326 Konto 257247) og MobilePay subscription.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for driften af Brøndbyernes Idrætsforening til gavn for alle klubbens aktive medlemmer

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03325