BRØNDBY SUPPORT

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Brøndby Stadion 42, 2605 Brøndby - CVR 19212734

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 27305) og kontooverførsel (Reg.2277 konto 712401435)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Brøndby Tifo's arbejde med at lave visuel opbakning (tifoer) til Brøndby IF's kampe.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04601