BROEN Rudersdal

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 11, 1., 3460 Birkerød - CVR 39831716

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.967770) og kontooverførsel (Reg.2276 Konto 6288182815)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål som er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03981