BROEN Frederikssund

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Lundevej 7, 3600 Frederikssund - CVR 42316733

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.broen-danmark.dk/frederiksund), online indsamlingsplatform, sociale medier SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.22582) og kontooverførsel (Reg.5365 Konto 0246856)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål som er at støtte, hjælpe og vejlede børn og under fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid.
§2 Formål: 
Stk. 1. Foreningens formål er at støtte, hjælpe og vejlede børn og unge fra ressourcesvage og økonomisk trængte familier til en aktiv fritid. BROEN Frederikssund samarbejder med Frederikssund kommune, foreninger, institutioner og andre relevante samarbejdspartnere i forhold til målgruppen.
Stk. 2. Foreningen søger midler gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater.
Stk. 3. Foreningens primære målgruppe er børn og unge op til 18 år, fra ressourcesvage og økonomisktrængte familier bosat i Frederikssund Kommune.
Stk.4. Midlerne kan bl.a. anvendes til dækning af kontingent, anskaffelse af udstyr, samt transport til og fra aktiviteterne i det omfang, det vurderes nødvendigt. Der udleveres aldrig kontante beløb.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03982