BROEN Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Falstersgade 26B, 8700 Horsens

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.broen-danmark.dk), online indsamlingsplatform (Betternow) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for børn og unge fra socialt udsatte familier til deltagelse i lokale idræts- og fritidsaktiviteter ved betaling helt eller delvist af kontingent og nødvendigt udstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00328