Brobyggerne

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Købmagergade 43, 1150 København K - CVR 37747610

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.brobyggerne.dk), online indsamlingsplatform og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 58552, 503403) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 1059999).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for videreudvikling af foreningen, herunder afholdelse af arrangementer inkl. dialogkaffe møder og erhvervelse af medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05342.