Bridgefonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Hørkær 32B, 2730 Herlev – CVR 35263144  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bridgefonden.dk) og annoncering i aviser og blade.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, både som konkurrencesport og som social aktivitet, ikke mindst hos børn, unge og ældre og anden hermed forbundet aktivitet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00599