Brædstrup Lokalråd

14-10-2022

Kontaktoplysninger

Damgårds Alle 16, 8740 Brædstrup - CVR 38751220

Indsamlingsperiode

Fra den 15. oktober 2021 til den 14. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook), mails, aviser og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julebelysning i Brædstrup.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fremtidig anskaffelse, samt vedligeholdelse af julebelysning i regi Brædstrup Lokalråd.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-4028