Bornholms Kulturskoles Fripladsordnings- og støtteforening

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Store Torv 6B, 3700 Rønne - CVR 38564617

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved uddeling af brochure med information om støtte samt uddeling af klistermærker.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 860769) og kontooverførsel (Reg.0650 Konto :4393194796)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tilskud til børn og unge som har begrænsede midler i familien til at deltage i kulturtilbud.
Der gives støtte op til 60 % af udgifter ved deltagelse i kulturtilbud på Bornholms Kulturskole.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til ansøgninger i de efterfølgende år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03825