Borgerforeningen for Havndal

19-01-2022

Kontaktoplysninger

Tværvej 6, 8970 Havndal CVR 80259050

Indsamlingsperiode

Fra den 20. januar 2021 til den 19. januar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.912639) og kontooverførsel (Reg. 9329 Konto 0017005952)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for renovering af køkkenfaciliteterne inkl. inventar i det lokale forsamlingshus (Estraden)

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. juli 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03213