Borgerbevægelsen

01-07-2022

Kontaktoplysninger

Ida Maries Vej 16, 9000 Aalborg CVR 33806108

Indsamlingsperiode

Fra den 2. juli 2021 til den 1. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.nejtilegholmmotorvej.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.927767) og kontooverførsel (Reg. 9070 Konto 1632235360)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Borgerbevægelsens arbejde, herunder til juridisk bistand.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til materialer til merchandise for foreningen.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til foreningen Egholms venner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03747