Børns Vilkår

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Trekronergade 26, 2500 Valby

www.bornsvilkar.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bornsvilkar.dk), online indsamlingsplatform (www.betternow.dk, www.odendo.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, TV og bannerannoncering.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Børns Vilkårs arbejde for udsatte børn i Danmark, herunder Børns Vilkårs rådgivninger på BørneTelefonen, Børns Vilkårs SkoleTjeneste og Børns Vilkårs bisidderkorps.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00443