Børneulykkesfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Salg af produkter med forskellige samarbejdspartnere/foreninger/skoler, hvor en del af overskuddet doneres, indsamlinger i forbindelse med afvikling af events i Danmark, via online indsamlingssider fx BetterNow, igennem auktioner på auktionssider som fx Lauritz.com og Odendo.dk, via MobilePay på Børneulykkesfondens hjemmeside og i forbindelse med andre indsamlingsprojekter i samarbejde med partnere, via medlemskaber i trafikklubben Ny Trafikant, indsamlingsaktiviteter under Adventure for Charity, virksomhedsdonationer via Børneulykkesfondens hjemmeside, igennem mobilindsamling og ved afholdelse af lagersalg

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Børneulykkesfondens vedtægtsbestemte formål, som er at yde støtte til undervisning, information, uddannelse m.v. i hjemmet, på skoler, til fritidsaktiviteter, i trafikken og på sygehuse/hospitaler - herunder med sigte på forebyggelse af børneulykker og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0-15 år. Fonden arbejder desuden med fysisk aktivitet, motorik og bevægelse, idet risikoen for ulykker er alvorlige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00322