BØRNESAGENS FÆLLESRÅD

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Dronningensvej 4, 2000 Frederiksberg

www.boernesagen.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.boernesagen.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for børn og unge i udsatte positioner. Indsamlingens overskud fordeles således:

  • 60% uddeles til aktiviteter for vores medlemsorganisationer
  • 25% uddeles som stipendier til børn af fattige eneforsørgere
  • 15% går til Børnesagens Fællesråds børneretlige arbejde

Der uddeles stipendier inden for følgende kategorier:

  • Fritid, uddannelse, jul, konfirmation, aktiviteter (foreninger).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00355