BørneRiget Fonden

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Bredgade 30, 1260 København K - CVR 41355395

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www. bornerigetfonden.com).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 330024)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn, unge, fødende og deres familier på BørneRiget, Rigshospitalet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03550