Børnenes Lystfisker Akademi

08-02-2022

Kontaktoplysninger

Flintemarken 29, 2950 Vedbæk - CVR 36118741

Indsamlingsperiode

Fra den 9. februar 2021 til den 8. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.blfa.dk), online indsamlingsplatform (www.boomerang), sociale medier (Facebook), merchandise og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 65568) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 12082436)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til afholdelse af ferier og fisketure for udsatte grupper i det danske samfund. Herunder indkøb af materialer til aktiviteterne. De indsamlede midler skal yderligere bruges på mindre administrationsomkostninger i foreningen, som fx forsikringer, webadministration/ webhotel, lageropbevaring, PR-materiale mv

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03309