BØRNENES KONTORS SEKRETARIAT

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Søndre Ringgade 35, 8000 Aarhus C - CVR 23352311

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (bornenes-kontor.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 141451) og kontooverførsel (Reg. 2316 konto 8129172682 og Reg. 2316 konto 6899259333).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnenes Kontors Århus vedtægtsbestemte formål:
At skaffe ferieophold for skolebørn i Aarhus Kommune
At yde hjælp til børn og unge eller enlige med børn, som efter bestyrelsens nærmere skøn har behov for hjælp
At yde hjælp til børn og unge i udlandet samt til ferieophold i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03776