Børnenes kontor afd. Odense

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Pileurten 21, 5450 Otterup - CVR 34666261.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (boerneneskontorodense.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 550042) og kontooverførsel (Reg.0828 konto 0001521780).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for yde støtte til trængte familier. I Odense gør vi det gennem en uddeling forår og lige på til jul, hvor der uddeles rekvisitioner, der kan bruges til køb af tøj og sko.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04357.