BørneLungeFonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandboulevarden 49B, 2100 København Ø

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bornelungefonden.dk), online indsamlingsplatform (Betternow), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling og SMS.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for lægevidenskabelig og anden forskning, uddannelses-, oplysnings- og informationsvirksomhed og andre aktiviteter med tilknytning til børnelungesygdomme. Derudover skal de indsamlede midler gå til støtte til børn med lungesygdomme og deres pårørende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00509