BØRNECANCERFONDEN

11-07-2022

Kontaktoplysninger

Vester Farimagsgade 1, 3., 1606 København V - CVR 18403498

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2025.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (boernecancerfonden.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail, TV, radio og telemarketing.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for fondens tre formål: Forskning, oplysning og støtte til børn med kræft og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2024, 2025 og 2026

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00676