Børn og Unges Trivsel

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Gl. Klausdalsbrovej 482, 2730 Herlev - CVR 34564981

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13046557)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børn og Unges Trivsels aktiviteter til gavn for nuværende og tidligere anbragte unge 15-30år i år 2021, herunder med særlig fokus på projekt Unik Online som er et landsdækkende projekt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03811