Børn & Unges Mærkesager

28-02-2022

Kontaktoplysninger

Stensballevej 2, 8700 Horsens - CVR 35558861

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 28. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bum-org.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 6180 Konto 0008650853)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for events under foreningen Børn og Unges Mærkesager

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03345