Blue Yellow Buses

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Store Kannikestræde 7, 1169 København K - CVR 43132784

Indsamlingsperiode

Fra den 23. marts 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 5334 konto 0245568).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe ukrainske immigranter med direkte transport til Danmark og enhver efter bestyrelses skøn hermed knytte aktivitet.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til originale formål eller til andre almennyttige formål målrettet ankomne ukrainere i Danmark. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes på generalforsamlingen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04799