BLUE WATER SHIPPING A/S

01-10-2022

Kontaktoplysninger

Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg - CVR 40516611.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juli 2022 til den 1. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 703947) og kontooverførsel (Reg.7018 konto 1056097).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Blue Waters Shippings jubilæumsindsamling til LykkeLiga, hvor alle gavegivere opfordres til at overføre et beløb efter eget ønske til støtte til Lykkeliga.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. april 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05176.