Blindmotion

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Knøsen 24, 2670 Greve - CVR 41109467

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.blindmotion.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.648422) og kontooverførsel (Reg.7620 Konto 2136933)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Synshandicappedes Motionsfond, herunder til at fremme motion, bevægelse og idræt for personer med synshandicap.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04408