Black Lives Matter Denmark

28-05-2022

Kontaktoplysninger

Havrens Kvt 5, 2620 Albertslund - CVR 38856642

Indsamlingsperiode

Fra den 29. maj 2021 til den 28. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.blacklivematters.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.235340) og kontooverførsel (Reg. 2277 Konto  6297954936)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Black Lives Matter Organisatorisk og Aktivistisk Projekter og Arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03590