Blå Kors Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Snaremosevej 23F, 7000 Fredericia
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.
 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplat-form, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

 

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for alle de formål, som er omfattet af Blå Kors Danmarks vedtægter, herunder forebyggelse af misbrug af alkohol og andre rusmidler, og hjælp til personer, som er kommet i nød på grund af alkohol og andre rusmidler.

 

Indsamlingsområde

Landsdækkende.
 

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

 

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1

 

J.nr. 20-72-00412