Bjerre Mountainbike Spor

30-06-2022

Kontaktoplysninger

As Hedevej 6, 7130 Juelsminde - CVR 39068354

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bjerremtbspor.dk), sociale medier (Facebook) samt skilte ved sporet.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.800117)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bjerre Mountainbike Sporets vedligeholdelse.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03750