Bilal Kultur Center

31-07-2022

Kontaktoplysninger

Klamsagervej 6, 8230 Åbyhøj - CVR 34759693

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2021 til den 31. juli 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.58587 og kontooverførsel (Reg.2316 Konto 4385771725)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af mødelokaler, skat husleje, administration, gebyr, reparation, udskift, transport udgift, forplejning til de frivillige.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til renovering af foreningens gamle lokaler.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03741