Bike4Kids

30-09-2022

Kontaktoplysninger

Strandvejen 126, 2900 Hellerup - CVR 39848635

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2021 til den 30. september 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. bike4kids.dk), sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.74981) og kontooverførsel (Reg.7045 Konto 1221603)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Bike4Kids formål, som er at fremme vilkårene for sygdomsramte børn i Danmark.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt skal midlerne doneres til SMILfonden

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04416