Bevar Ukraine

03-02-2022

Kontaktoplysninger

Kirkebyen 64, 7950 Erslev - CVR 36139323

Indsamlingsperiode

Fra den 4. februar 2021 til den 3. februar 2022

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.46778) og kontooverførsel (Reg. 9033 Konto 1059440)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til transport af tøj, sko, skolemøbler og medicinske hjælpemidler til Ukraine til brug for borgere, der er internt fordrevne, medicinske institutioner, plejehjem, børnehjem, forældreløse børn og handikappede. Derud over bidrag til alvorligt syge børn eller familie, der mistede en eller flere medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 3. august 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03195