Bevar Naturen på Konvalvej/Højbjerg

31-10-2022

Kontaktoplysninger

Konvalvej 9, 3390 Hundested - CVR 42639737

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2021 til den 31. oktober 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.545981) og kontooverførsel (Reg.5358 Konto 0251097)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bistand hos en biolog ift en miljøscreening af området omkring konvalvej/Højbjerg samt mulig juridisk bistand i forbindelse med klagesag.
I tilfælde af, der ikke indsamles nok midler til at foretage en screening og købe juridisk bistand eller at det ikke bliver nødvendigt med screening eller juridisk bistand, vil midlerne gå til at dække de udgifter der har været i forbindelse med at opnå klageret - gebyr til bank, MobilePay, indsamlingsnævn og tryksager.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler doneres til Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs eller Fugleværksfonden jf vedtægterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04140