BETTERNOW WORLDWIDE ApS

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K - CVR 34205566

Indsamlingsperiode

Fra den 25. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.3543 Konto 13358893)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af BetterNow crowdfunding platform, så platformen kan stille til rådighed gratis for brugerne. Driften inkludere her alle udgifter der må vedrøre driften af platformen, herunder, men ikke begrænset til, lønninger, udgifter til service leverandør samt udgifter til finansieringen af dette.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04403