BETHELKIRKENS BAPTISTMENIGHED

30-06-2022

Kontaktoplysninger

Niels Ebbesens Gade 14, st., 9000 Aalborg - CVR 61958215

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2021 til den 30. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bethelkirken.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.377666) og kontooverførsel (Reg. 9070 Konto 1629892989)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bethelkirkens missionsarbejde og daglige drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03637