Bedre syn til Afrika!

14-04-2022

Kontaktoplysninger

Risbjerggårds Alle 7, 2650 Hvidovre - CVR 41303751

Indsamlingsperiode

Fra den 15. april 2021 til den 14. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 189898) og kontooverførsel (Reg. 6495 Konto 2022461)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af og gennemførelse af foreningens formål. Foreningen samler brugte briller i Danmark, som renoveres og registreres inden de skal uddeles i Afrika. Herunder via foredrag.
I tilfælde af foreningens opløsning, doneres formuen til en almennyttig forening, som arbejder inde for lignende formål jævnfør vedtægterne §10.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03495